serce.png WYSYŁKA DO GODZINY 14.00 | PN - PT serce.png

Regulamin Zwrotów, Reklamacji, Rękojmi i Gwarancji

1. ZWROTY:

Kiedy zgłaszać?

 1. Jeśli chcesz zwrócić produkt bez podania przyczyny.

Warunki:

 1. Produkt musi być w stanie nienaruszonym, kompletnym oraz w oryginalnym opakowaniu.
 2. Uszczerbki produktu mogą spowodować pomniejszenie kwoty zwrotu do wartości rynkowej używanych produktów.
 3. Zgłoszenie zwrotu musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez klienta przesyłki.
 4. W celu weryfikacji zwortu wystarczy dołączyć numer telefonu.
 5. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki zwrotnej.
 7. Zatajenie przez klienta widocznych uszkodzeń lub uszczerbków produktu będzie skutkować natychmiastową odmową zwrotu.

Wyłączenia zwrotów:

 1. Artykuły higieniczne dla dzieci i mam: Pieluchy jednorazowe, podkłady higieniczne, chusteczki nawilżane, wkładki laktacyjne.
 2. Produkty do pielęgnacji niemowląt: Kremy pielęgnacyjne, olejki do masażu, szampony i płyny do kąpieli, balsamy do pielęgnacji skóry.
 3. Artykuły medyczne: Termometry, inhalatory, produkty do nebulizacji, smoczki, butelki.
 4. Produkty spożywcze: Mleko modyfikowane, kaszki dla niemowląt, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 5. Przedmioty higieny osobistej: Grzebienie i szczotki do włosów, termometry do kąpieli, obuwie i ubranka dla dzieci (jeśli noszone lub prane).

Wyłączenia obowiązują w przypadku widocznego "korzystania" z wyżej wymienionych produktów.

Kto ponosi koszty?

 1. Koszty zwrotu pokrywa klient, chyba że produkt jest wadliwy lub przysługuje mu zwrot kosztów zgodnie z prawem.
 2. W przypadku wadliwego produktu koszty zwrotu pokrywa producent lub firma.

Adres do zwotu

 1. Dziecko Expert, 58-100 Świdnica, ul. Marusarzówny 8, tel. 502 217 530.

Czas realizacji:

 1. Zwrot kwoty zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.

2. REKLAMACJE:

Kiedy zgłaszać?

 1. Jeśli stwierdzisz wadę produktu.

Warunki:

 1. Reklamację należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia wady.
 2. Produkt musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki reklamowanej.

Co możesz oczekiwać?

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, masz prawo do wymiany produktu na nowy, naprawy lub zwrotu pieniędzy.
 2. Reklamacja zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia. Jeśli czas naprawy reklamowanego produktu się wydłuży (np. ze względu na oczekiwanie na części), klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Kto ponosi koszty?

 1. Koszty związane z realizacją reklamacji ponosi producent lub nasza firma.
 2. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego produktu do nas lub do producenta pokrywa klient.
 3. Koszt odesłania naprawionego lub wymienionego produktu pokrywa producent lub nasza firma.

3. RĘKOJMIA:

Kiedy się stosuje?

 1. W przypadku wad fizycznych nie uzwględniając wad powstałych na skutek normalnego użytkowania produktu lub z powodu działań klienta, które mogły spowodować uszkodzenia.
 2. Rękojmia nie obejmuje wad widocznych, na które klient miał możliwość zauważenia przy odpowiedniej staranności.
 3. Rękojmia zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki w celu naprawy wadliwego produktu.

Okres obowiązywania:

 1. Rękojmia obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu. Rękojmią są objęci klienci indywidualni oraz jednoosobowe działalności.
 2. Okres gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień przysługujących konsumentowi na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu.

Co możesz żądać?

 1. Masz prawo do naprawy, wymiany produktu lub obniżenia ceny.
 2. Rękojmia zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia. Jeśli czas naprawy wadliwego produktu się wydłuży (np. ze względu na oczekiwanie na części), klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku niemożności spełnienia żądania naprawy lub wymiany, masz prawo do zwrotu pieniędzy.

Kto ponosi koszty?

 1. Koszty związane z realizacją rękojmi ponosi producent lub nasza firma.
 2. Koszty związane z dostarczeniem wadliwego produktu do nas lub do producenta pokrywa klient.
 3. Koszt odesłania naprawionego lub wymienionego produktu pokrywa producent lub nasza firma.

4. GWARANCJA:

Warunki:

 1. Warunki gwarancji są określone w dokumentacji dołączonej do produktu.
 2. W przypadku braku dokumentacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Wyłączenia gwarancji:

 1. Usługi lub naprawy wykonywane przez nieautoryzowane serwisy lub osoby trzecie.
 2. Uszkodzenia mechaniczne lub fizyczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania, w tym zalanie, upadek, uszkodzenia mechaniczne itp.
 3. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą, takie jak pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.
 4. Wady wynikające z normalnego zużycia i eksploatacji produktu.

Procedura zgłaszania gwarancji:

 1. W przypadku potrzeby skorzystania z gwarancji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta podając numer faktury lub paragonu oraz opis problemu.
 2. W niektórych przypadkach konieczne może być dostarczenie produktu do autoryzowanego serwisu lub zakładu naprawczego.

Okres gwarancji:

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu produktu i trwa przez określony w dokumentacji dołączonej do produktu.
 2. W przypadku gwarancji rozszerzonej lub dodatkowej, okres gwarancji może być dłuższy niż standardowe 2 lata.

Usługi gwarancyjne:

 1. W ramach gwarancji mogą być świadczone różne usługi, takie jak naprawa, wymiana części, wymiana produktu na nowy itp.
 2. Wszelkie usługi gwarancyjne będą realizowane przez autoryzowane serwisy lub zakłady naprawcze.

Wyłączne uprawnienia klienta:

 1. Uprawnienia klienta w ramach gwarancji ograniczają się wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwego produktu zgodnie z warunkami gwarancji.
 2. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu rozwiązania problemu zgodnie z warunkami gwarancji.

Odpowiedzialność:

 1. W ramach gwarancji nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody pośrednie wynikłe z wadliwego produktu.
 2. Odpowiedzialność firmy ogranicza się wyłącznie do wartości produktu objętego gwarancją.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie produktów, które będą wymagały przewozu na reklamację, zwrot i rękojmię.

Jak skorzystać?

 1. W przypadku potrzeby skorzystania z gwarancji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta najlepiej pisząc na adres e-mail biuro@dzieckoexpert.pl
 2. Przy zgłoszeniu podaj numer faktury, paragonu lub imię i nazwisko oraz opis problemu.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad w celu sprawnego rozpatrywania spraw związanych ze zwrotami, reklamacjami, rękojmi i gwarancjami. Dziękujemy za wybór naszej firmy i zaufanie. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: